Bitlis Kent Belleği
AMAÇ ve İLKELER

AMAÇ ve İLKELER

Şehirler de hatırlar. Şehir, başından geçenleri yapılarına, yollarına, ağaçlarına kaydeder, insanlarının hikayeleriyle, masallarıyla, şarkılarıyla anlatır. Şehrin gerçek tarihi, mekanlarında, kurumlarında iz bırakmış, insanların hafızasında yer etmiş, yazılı, sözlü, görsel bu belgelerde kayıtlıdır ve bu nedenle, ders kitaplarında yazılan tarihten daha zengin, daha kapsayıcı ve daha ilginçtir.

Geçmiş, ders kitaplarında yazıldığı gibi gurur duyacağımız kahramanlık destanları değildir çoğu zaman. Geriye dönüp baktığımızda, bugün yokluğundan eksiklik hissettiklerimiz kadar, yaşanmışlığından keder duyduklarımızı görürüz. Ancak geçmişe bakmak, onu bugünün zihin ve değer dünyasıyla yargılamak için değildir. Geçmişe bakmak, gerçek belgeleri, izleri, insan hikayelerini bulmak ve kendi zaman diliminin ruhuyla, düşünce ve değerleriyle çözümlemek, anlamaktır. Geçmiş zamanların, şehirdeki ve hayatlarımızdaki izlerini anladığımız ölçüde, kendimizi, içinde yaşadığımız topluluğu, kültürü ve şehrimizi doğru tanırız, sahip çıkarız, koruruz ve bizden sonraki nesillere aktarabiliriz.

Bitlis Kent Belleği çalışmaları bu düşünceyle başlatıldı. Amacımız, Bitlis’in unutulmuş, unutturulmuş, kaybolmaya yüz tutmuş hafızasını geri getirmektir.

Bitlis Kent Belleği, tarih, sanat tarihi, kültürel antropoloji, arkeoloji uzmanlarının tarihi belgeler ve yayınlar üzerinde bilimsel yöntemlerle yapacakları araştırmaların yanı sıra, Bitlis’te yaşamış insanların hafızalarında, hatıralarında, sandıklarında sakladıkları geçmişin izlerini de yayın ilkeleri doğrultusunda kapsayacaktır. Çünkü gerçek tarih, toplumsal hafızadır ve bir topluluğu oluşturan herkesin, hatırladıklarını, kaydettiklerini, öğrendiklerini, araştırdıklarını bir araya getirmesiyle tam ve eksiksiz olarak ortaya koyulabilir. Bu nedenle Bitlis Kent Belleği sitesinde, Akademik başlığı altında, uzmanlarca yürütülen tarih ve kültür araştırmaları ve sonuçları yer alacaktır.

Yanı sıra Popüler Kültür başlığı altında, Bitlis’li kişi ve ailelerin paylaştıkları ve şehrin geçmiş yaşam kültürünü gösteren belgeler sergilenecektir. Galeri bölümü, görsel belgelere, fotoğraf ve film kayıtlarına ayrılmıştır. Siz de Yükleyin bölümü, siteye üye olan herkesin elindeki belgeyi, fotoğrafı, kaynağı ile ilgili bilgiler vererek paylaşabileceği bir alandır. Yüklenen belgeler, sitenin amacına uygunluk, doğruluk kriterlerine göre değerlendirilerek site içinde ilgili bölümde kullanılacaktır. Yayın İlkeleri Bitlis Kent Belleği sitesi, Yayın Kurulunun yönetiminde ve Danışma Kurulunun denetiminde hazırlanmaktadır. Siz de Yükleyin bölümü, herkesin elindeki belgeyi, fotoğrafı, kaynağı ile ilgili bilgiler vererek paylaşabileceği bir alandır.

Yüklenen belgeler, sitenin amacına uygunluk, doğruluk kriterlerine göre değerlendirilerek yayınlanır.

Yayın İlkeleri;

Araştırma ve yayınlar bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Yazılı, görsel belgeler ve tüm paylaşımlar Bitlis ve çevresiyle ilgili olmalı ve kaynakları belirtilmelidir.

Bir siyasi görüş veya partinin savunuculuğunu ve ırk, milliyet, din, cinsiyet ayırımcılığı yapan, nefret dili kullanan yazılı, görsel belgeler sitede yer alamaz.

Yazılı, görsel belgeler, dijital yayına uygun olarak taranmış, kopyalanmış olmalıdır.

Yayın Kurulu

Sabite Müftügil

Nurdoğan Oto

Güner Özdemir

Fatih Özdemir

Eralp Yaşar Azap

Danışma Kurulu

Prof. Hamza Zülfikar

İlhami Nalbantoğlu

Servet Zülfikar