Bitlis Kent Belleği
BİLİM DİLİNDE BİTLİS'İN ADININ VERİLDİĞİ BİTKİLER

BİLİM DİLİNDE BİTLİS'İN ADININ VERİLDİĞİ BİTKİLER

Arş. Gör. Mehmet FIRAT, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü

Geçmişten günümüze birçok yabancı ve yerli botanikçi Bitlis ili ve çevresinde Floristik (bitki türleriyle ilgili) araştırmalar yapmışlardır. Bitlis bitkilerden ilk bahseden ünlü seyyah Evliye Çelebi’dir. Daha sonraki dönemlerde yabancı botanikçilerden Förodin, Kronenburg, Hand-Mazz, Davis ve Polunin gibi dünyaca ünlü birçok botanikçi Bitlis ilinde bitki örnekleri alarak dünyanın birçok herbaryumuna (bitki müzesine) koymuşlardır.

Tarihten günümüze Bitlis ilinde yapılan floristik çalışmalar sonucu tespit edilen bitki türü sayısı yaklaşık 1200 ve bunların 170 Endemik (Yöreye has başka yerde bulunmayan) olarak il sınırları içinde yayılış göstermektedir.

Bölge teferruatlı çalışılırsa tahmini bitki türü sayısı 2000 civarı olacağını düşünüyorum. Dünyada 260 bin, Avrupa kıtasında 12500, İran’da 7500, Irakta 3500, Yunanistan’da 5500 ve Türkiye’de 11500 bitki türü var olduğu düşünüldüğünde Bitlis ili bitki çeşitliliği yönünden çok zengindir. Bitlis’te doğal olarak yetişen bitkilerin %14 ü endemiktir. Bu oran Türkiye ortalamasına göre çok yüksektir.