Bitlis Kent Belleği
BİTLİS ili'nin EĞİTİM TARİHİ ve EĞİTİM FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

BİTLİS ili'nin EĞİTİM TARİHİ ve EĞİTİM FAALİYETLERİNE GENEL BAKIŞ

Yazan : Prof. Dr. Kenan ARINÇ

Bitlis Eren Üniversitesinin Kurulması Münasebetiyle, Bitlis ili'nin Eğitim Tarihi ve Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış