Bitlis Kent Belleği
Bitlis Halkevlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1934-1951)

Bitlis Halkevlerinin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1934-1951)

Halkevleri, cumhuriyet döneminde ülkenin sosyal ve kültürel gelişmesinde, cumhuriyetin getirdiği değer ve inkılâpların toplumun geniş kesimlerine ulaştırılmasında son derece önemli görevleri yerine getirmiş kurumlardır.

"Yazan : Abdulaziz KARDAŞ "