Bitlis Kent Belleği
Abdülhamitten Cumhuriyete Bitlis Eğitim Tarihi Üzerine Anılar

Abdülhamitten Cumhuriyete Bitlis Eğitim Tarihi Üzerine Anılar

 

"Yazan : Besim Müftügil Betav Dergisi 4. Sayı  "