Bitlis Kent Belleği

Bitlis’in Mülkî Konumu

Osmanlı döneminde Bir dönem Van’a ve bir dönem Erzurum’a bağlı olan Bitlis’in geçirdiği mülki değişikliklere ait vesikalar.

Osmanlı dönemi Bitlis’i, her daim bünyesinde büyük bir nüfus potansiyelini barındıran bir şehir olma özelliğini muhafaza etmiştir. Bir şehrin nüfus potansiyeli, o yerin mülkî anlamdaki konumunu da her daim etkileyen bir özellik taşımasından ötürü, Bitlis de dönem dönem çevresindeki çeşitli illerin idaresi altında kalmak zorunda kalmıştır. Göçler, savaşlar, doğal afetler gibi şehrin demografik yapısını doğrudan etkileyen birçok gelişme, Bitlis’in uzun bir süre ilk olarak Van, daha sonra Erzurum ve sonrasında Muş’a bağlı bir kaza statüsünde idare edilmesine sebebiyet vermiştir. 1846-1847 yıllarını kapsayan Osmanlı Devlet Salnamesinde Bitlis, Erzurum eyaletinin Van livasına, 1861-1862 seneli Devlet Salnamesine göre ise; Erzurum eyaletinin Muş sancağına bağlı bir kaza statüsündedir. O dönem Muş sancağının merkezi Bitlis’e nazaran çok daha az bir nüfusu bünyesinde barındırmaktadır. Buna rağmen Bitlis, II. Abdülhamit’in saltanatının ilk yıllarına kadar bağımsız bir vilayet ve hükümet merkezi olma statüsünü elde edemeyecektir. 1880 yılından itibaren tam manasıyla vilayet statüsüne kavuşan Bitlis, o günden bu yana 1929 yılında yaşanan Muş’a bağlı bir kazaya çevrilme konumu hariç tutulursa, bu statüsünü bu güne kadar koruyacaktır.


Etiketler :