Bitlis Kent Belleği
Harita

Harita

Erzurum, Van ve Bitlis Vilayetlerinin nüfus yoğunluğunu gösteren 1/1.000.000 ölçekli harita. 1894