Bitlis Kent Belleği
Harita

Harita

Van Vilayeti Mühendisi Charles Sester tarafından hazırlanarak; Van-Bitlis yolu ile Van Gölü ve çevresini gösteren elle çizilmiş 1/600.000 ölçekli harita.

19.yy’ın sonlarına doğru II. Abdülhamit döneminde Van Vilayeti Mühendisi Charles Sester tarafından hazırlanarak; Van-Bitlis yolu ile Van Gölü ve çevresini gösteren elle çizilmiş 1/600.000 ölçekli harita.