Bitlis Kent Belleği
İmar ve Kalkınma

İmar ve Kalkınma

Bitlis’in imar ve kalkınması dönük atılan adımları ihtiva eden arşiv vesikaları.

Bölgede yatırım mahiyetinde devlet adına yapılan en büyük harcama kalemlerinin yol yapımı, telgraf inşası, tarihi eserlerin ihyası, köprü ve sair yerlerin yapılması gibi alanlara toplanmış olması, Osmanlı’nın taşrada ve merkeze çok uzak doğu bölgelerdeki politikalarının pek de geliştirilememiş olmasına bariz örnek teşkil etmiştir. Sayılan bu birçok uygulamanın da yine Osmanlı’nın son dönemlerine yani ekseriyetle 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarına denk gelmesi, Sultan II. Abdülhamit’in sadece bölgede değil; tüm Osmanlı coğrafyasında gerçekleştirmeye çalıştığı siyasetin bir ürünü olarak nitelendirilebilmektedir. Osmanlı Bitlis’i için bu adımlardan en önemlisi hiç şüphe yok ki; Rahva-Bitlis ve Bitlis-Erzurum yolunun inşa çalışmalarının başlatılarak nihayete erdirilmesidir. Osmanlı döneminde toprak bir yol demenin bile mümkün olmadığı Rahva’yı Bitlis’e ve Bitlis’i Erzurum’a bağlayan bu yolun yapımı 1881 yılında başlatılmış, tam manasıyla hattın bitimi 1912-1913 yıllarına kadar sürmüştür. Bitlis’in ruhu mesabesinde olan Rahva, ticaretin kalbini oluşturması bakımından da bu dönemde olduğu gibi o dönemde de kavşak olma özelliğini bünyesinde barındırmıştır.