Bitlis Kent Belleği
Müştak Baba

Müştak Baba

Müştak Baba’ya ait arşiv belgeleri.

Bitlis halkı tarafından tanınan ve ülkemizde de bilinirliği bulunan Kadirî Şeyhi Müştak Baba’ya ait olan belge serileri, Başbakanlık Osmanlı Arşivleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde mevcuttur. Kendisine II. Mahmut döneminde özel bir önem atfedildiği bilinmektedir. Yıllarca Bitlis merkezde bulunan vakfına ait tekke ve zaviyelerde eğitim vererek, dini alanda birçok âlimin yetişmesinde pay sahibi olan Müştak Baba’nın ölümünden sonra da çocukları, bu faaliyetlere devlet desteği alarak yıllarca devam etmişlerdir.


İndir : Müştak Baba