Bitlis Kent Belleği
Tasarımsal Faaliyetler

Tasarımsal Faaliyetler

Bitlis’te zirai hareketlerin geçmişini havi arşiv belgeleri.

Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yüzyıllardır ilkel tarım aletleriyle yürütülmesi ve bu duruma bir çözüm aranma girişimlerine ait Osmanlı dönemine ait kayıtlar, zaman zaman durumun vahametini açık bir şekilde yansıtmaktadır. Modern tarım aletlerinin kullanılmaya başlaması, numune çiftliklerinin bölgede yaygınlaştırılması, tütün tarımı ile ilgili faaliyetler bölgeyle ilgili incelenen konular arasında yer almaktadır. Ayrıca Bitlis’te ipekböcekçiliği yapılması ve dut ağacı sayısının arttırılması amacıyla, bölgeye bir ziraat müdürü ve ziraat öğretmeni ataması yapılması da; netice alınamasa bile yapılan deneme ve girişimlere örnek teşkil etmektedir.