Bitlis Kent Belleği
Sosyal Hayat

Sosyal Hayat

Osmanlı dönemi Bitlis’inde deprem, muhaceret ve beşerî ilişkiler.

Osmanlı Bitlis’i, etnik yapı itibariyle, Türk, Kürt, Ermeni, Süryanî, Ezidî ve sair toplulukların beraber yaşadığı bir coğrafyadan müteşekkildir. Yüzyıllarca aynı mahalleyi paylaşan bu insanların, dönem dönem yaşanan husumetlerde ortaya koymuş oldukları mutedil tavır, resmi belgelerimize de büyük oranda yansımıştır. 1903 ve 1907 yıllarında Bitlis’te yaşanan deprem sonucundaki yıkımın onarımına devletin her ne kadar katkısı varsa da, Bitlis halkının bütünleşmesi ve bu eksende sağduyu göstermesi her daim daha ön planda bir tavır olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bölgenin Rus işgali yaşadığı Osmanlı’nın son döneminde bölge önderlerinin yararlıkları ve dışarıya göç etmeye mecbur kalan Bitlis Müslümanlarının durumu da bir hayli önemi haiz konular arasındadır.