Bitlis Kent Belleği
Bitlis Ermenileri

Bitlis Ermenileri

1900’lü yılların başlarında Bitlis’in Amerika’ya göç eden Osmanlı Ermenileri hakkındaki belgeler.

Bitlis’te yaşayan Ermenilerin, bölgede görev yapan Amerikalı Protestan misyonerlerin desteğiyle vatandaşlıktan tamamen ayrılarak 1907 itibariyle Amerika’ya göç etmesi hadisesi, Bitlis tarihinin önemli kilometre taşlarındandır. Bu göç hadisesinde Erzurum’dan bölgeye yayılan vergi ayaklanmalarının, daha önce yaşanan Sason olaylarının ve bölgede neredeyse yarım asırdan fazla bir süredir faaliyet gösteren misyonerlerin etkisinin bulunduğu, dönemin yerli ve yabancı belgeleri ile hatıralarına dayanılarak ifade edilebilir. Bu konu çerçevesinde, Bitlis merkezden 1907 yılında terk-i tabiyetle Amerika’ya göç eden Ermeni vatandaşlara ait birtakım aile fotoğrafları, Bitlis’in eski Ermeni ailelerini göstermesi açısından fevkalade önemlidir.